Atbalsta sankciju ieviešanu par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu tirdzniecību

Saeima šodien, 26.februārī, konceptuāli pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumu projektu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz noteikt sankcijas par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu vai no tiem iegūtu koka izstrādājumu laišanu tirgū. Grozījumi tika izstrādāti saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes regulu, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus.

Patlaban Administratīvo pārkāpumu kodeksā jau ir noteikts sods par nelikumīgu koku ciršanu, taču nav noteiktas sankcijas par regulas prasību pārkāpumiem attiecībā uz importētajiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem. Projektā paredzēts sods par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu vai no tiem iegūtu koka izstrādājumu laišanu tirgū, kā arī sods par izcelsmes likumības pārbaužu sistēmas nenodrošināšanu. Paredzēta plaša sankciju amplitūda, augstākos naudas sodus piemērojot gada laikā atkārtotu pārkāpumu gadījumos.

Par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu vai no tiem iegūtu koka izstrādājumu pirmreizēju laišanu tirgū fiziskajām personām paredzēts sods no 100 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 1000 līdz 14000 eiro, konfiscējot šos kokmateriālus vai koka izstrādājumus vai bez konfiskācijas. Savukārt par kokmateriālu un koka izstrādājumu izcelsmes likumības pārbaužu neveikšanu un likumības pārbaužu sistēmas nenodrošināšanu fiziskajām personām izteiks brīdinājumu vai uzliks naudas sodu no 100 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām izteiks brīdinājumu vai uzliks naudas sodu no 500 līdz 7000 eiro.

 

Raksts: “Deputāti konceptuāli atbalsta priekšlikumu ieviest sankcijas par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu tirdzniecību”, Ainārs Leijējs, publ. 26.02.2015

Avots: LETA

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *