Apmācības par apaļo kokmateriālu uzmērīšanu un kvalitātes vērtēšanu

Apmācību dalībnieks gūs ieskatu par koksnes uzbūvi un īpašībām, par mežizstrādē iegūstamo apaļo kokmateriālu sortimentu veidiem, kvalitātes prasībām, koksnes vainām, kas cieši saistīts ar racionālu kokmateriālu sortimentu ieguvi mežā, ka arī par kokmateriālu uzmērīšanas veidiem un prasībām. Praktiskajās nodarbībās tiek apgūta apaļo kokmateriālu sortimentu kvalitātes novērtēšana (brāķēšana) un uzmērīšana – gan sīko dimensiju sortimentu uzmērīšana pēc kraujmēra, ietverot blīvuma koeficenta noteikšanu, gan lielo dimensiju sortimentu individuālā uzmērīšana.

Apmācības organizē LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, lektori – profesionāli, sertificēti eksperti no Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības. Apmācības tiek organizētas Eiropas Savienības un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros.

Apmācības plānotas:

  • 11.,13.martā – Kuldīgā
  • 16., 17.martā – Talsos
  • 19., 26.martā – Saldū
  • 20., 27.martā – Grobiņā
  • 25., 26.martā – Madonā
  • 9., 10.aprīlī – Siguldā

 

Raksts: “Aicinām uz bezmaksas apmācībām „Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana””, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, skat. 10.03.2015

Avots: http://new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba/aicinam-uz-bezmaksas-apmacibam-apalo-kokmaterialu-uzmerisana-un-kvalitates

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *