Kooperatīvus aicina pieteikties ikgadējai atbilstības izvērtēšanai

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) aicina mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (MPKS) un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (LPKS) pieteikties uz ikgadējo atbilstības izvērtēšanu līdz šī gada 16.martam.

Kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.593 “Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu” veic LLKA. MPKS un LPKS atbilstības izvērtēšana notiek katru gadu un tajā tiek vērtēta kooperatīva iepriekšējā gada saimnieciskās darbības rādītāji.

MK noteikumos gan MPKS, gan LPKS ir atrunāti 20 vērtēšanas kritēriji, kuri jāizpilda, lai kooperatīvā sabiedrība uz gadu saņemtu atbilstību. Tostarp kritērijs, kas paredz, ka minimālais apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ir EUR 7000 apmērā gan lauksaimniecības, gan mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām. Lai motivētu kooperatīvās sabiedrības attīstīties, viens no vērtēšanas kritērijiem paredz, ka ne mazāk kā 25 procentu no pārpalikuma (peļņas) tiek ieguldīti sabiedrības attīstībā un nedrīkst tikt sadalīti biedriem. Papildus ir noteikts minimālais biedru skaits kooperatīvā. Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajās sabiedrībās minimālais biedru skaits ir 15. Lai veicinātu biedru vienlīdzību kooperatīvajās sabiedrībās, vērtēšanas kritēriji paredz, ka LPKS apgrozījums ar vienu biedru nepārsniedz 40 procentus no sabiedrības kopējā apgrozījuma, bet MPKS – pirmajā saimnieciskās darbības gadā 60 procentus, otrajā gadā – 50 procentus, trešajā gadā un turpmākajos saimnieciskās darbības gados – 40 procentus. Vērtēšanas kritēriji paredz nosacījumu attiecībā uz kooperatīvās sabiedrības pārvaldes struktūru – sabiedrības valdē vairākumam jābūt sabiedrības biedriem gadījumā, ja sabiedrībā nav izveidota padome. MPKS ir noteikts, ka biedru kopējā apsaimniekotā mežu platība ir vismaz 500 hektāri.

Lai saņemtu atbilstību, kooperatīvai sabiedrībai nedrīkst būt būtisku neatbilstību Kooperatīvo sabiedrību likumā noteiktajām prasībām, kas saistītas ar MK noteikumos minēto kritēriju izpildi. Tāpat kooperatīvās sabiedrības darbībai un darījumiem starp sabiedrību un sabiedrības biedriem jāatbilst statūtiem, un atbilstības izvērtēšanas laikā nedrīkst tikt konstatēti būtiski pārkāpumi, kas saistīti ar MK noteikumos noteikto kritēriju izpildi. Šie un pārējie MPKS un LPKS vērtēšanas kritēriji ir atrodami MK noteikumos Nr.593. Lai varētu kvalitatīvi sagatavot nepieciešamos dokumentus, pretendentiem nepieciešams iepazīties ar MK noteikumu Nr.593 regulējumu, kā arī ar lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas komisijas nolikumu, kurš pieejams LLKA mājas lapā www.llka.lv. Kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas dokumenti jāiesniedz LLKA birojā (Rīgā, Republikas laukumā 2, 809.kabinetā). Dokumentus var sūtīt arī pa pastu.

 

Raksts: “LLKA atgādina par dokumentu iesniegšanu ikgadējai atbilstībai”, LLKA, publ. 11.03.2015

Avots: http://www.llka.lv/lv/top-aktuali/top-aktualitates/1233-llka-atgadina-par-dokumentu-iesniegsanu-ikgadejai-atbilstibai-.html

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *