LLU diskutē par ES klimata un enerģētikas politiku

10. martā Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) notika Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) atklātā uzklausīšanas sanāksme, kurā lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru pārstāvji tika aicināti piedalīties diskusijā par klimata un enerģētikas politikas ietekmi uz minētajām nozarēm.

Klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes mazināšana un vides saglabāšana ir viena no ES lauku attīstības galvenajām prioritātēm turpmākajās desmitgadēs, kam īpaša uzmanība veltīta klimata un enerģētikas politikā. Līdz ar to sabiedrības iesaistīšana un diskusiju organizēšana ir būtisks instruments kopējas izpratnes veidošanā un klimata negatīvo seku veiksmīgā samazināšanā. “Klimata pārmaiņu radītās problēmas ir aktuālas visā Eiropas Savienībā, un mūsu uzdevums ir izvērtēt līdz šim paveikto klimata politikas ietvaros un noteikt darbības virzienus nākotnei. Turklāt klimata pārmaiņu sekas būtu jāskata kā attīstības iespēja lauku teritorijām, ko var nodrošināt inovatīvu tehnoloģiju ieviešana ražošanā. Labums no inovācijām ir jāgūst visiem, sākot no zemniekiem, kas apstrādā nelielas platības, līdz pat lielražotājiem,” atklāja ziņotājs EESK atzinumam Mindaugs Macilevičus.

Atklātās uzklausīšanas sanāksmes mērķis bija diskusiju rosināšana ar lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru pārstāvjiem un viedokļu paušana par klimata pārmaiņām un to nozīmi tautsaimniecībā, kā arī kopējās ES enerģētikas un klimata politikas ietvara 2020. – 2030. gadam ietekmes izvērtēšana uz lauksaimniecības un mežsaimniecības nozari. Tajā piedalījās EESK, Zemkopības ministrijas, Eiropas Komisijas Klimata politikas ģenerāldirektorāta Klimata aizsardzības finansēšanas un atmežošanas problēmu nodaļas un Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta Vides, mežsaimniecības un klimata pārmaiņu nodaļas pārstāvji. Ar ziņojumiem uzstājās Lauksaimniecības produktu ražotāju un mežu īpašnieku centrālās savienības direktore vides jautājumos Lisa Pietola, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta nodaļas vadītājs Andris Miglavs, Latvijas Biomasas asociācijas valdes loceklis Didzis Palejs un Eiropas Vides politikas institūta Vides pārvaldības grupas vadītājs Martins Nesbits.

 

Raksts: “LLU diskutē par ES klimata un enerģētikas politiku”, LLU, publ. 10.03.2015

Avots: http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=12046

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *