Lekcijā palīdz izprast Mežkopības principus AS “Latvijas valsts meži”

Šo trešdien Meža fakultātē viesojās akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” Mežsaimniecība, mežkopības direktors Mārtiņš Gūtmanis, lai ziņotu par meža apsaimniekošanas plānošanu un svarīgākajiem mežkopības procesiem.

A/S “Latvijas valsts meži” lielāko daļu mežu (83%) apsaimnieko ar mērķi izaudzēt ražīgas un veselīgas kokaudzes koksnes produktu ražošanai. Valsts mežos visvārāk sastopama priede (47%), bērzs (23%) un egle (22%), savukārt tādas koku sugas kā apse, melnalksnis, osis un ozols sastopamas daudz mazāk. Agrotehniskā kopšana Zviedrijā un Somijā tikpat kā netiek veikta, savukārt Latvijā, pēc M.Gūtmaņa vārdiem, tai ir liela nozīme, it īpaši, lai izaudzētu kvalitatīvu bērzu.  Agrotehnisko kopšanu var izpildīt dažādos veidos, taču pamatā kopšanu veic pēc joslas metodes. Viens no svarīgākajiem procesiem meža audzēšanā ir jaunaudžu kopšana, kuru veic reizi četros gados, apsekojot potenciāli kopjamās audzes ar mērķi izaudzēt 2-3 reizes vairāk koksnes.

Mežkopības direktors apgalvoja, ka A/S “Latvijas valsts meži” darbu veikšanai piesaista pakalpojumu sniedzējus. Lai atvieglotu  uzdevumu nodošanu saviem sadarbības partneriem, uzņēmums ir izveidojis mobilo telefonu aplikāciju “LVM MOBILE”, ar kuras palīdzību pakalpojuma sniedzējs var viegli atrast kopjamo platību. Laika un resursu taupības nolūkos LVM piedāvā iespēju pakalpojumu sniedzējiem apmainīties ar informāciju, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Izpildīto mežkopības darbu kvalitāti novērtē gan pats darba veicējs, gan uzņēmums, jo akciju sabiedrība liek akcentu uz kvalitatīvi padarītu darbu. Katru gadu tiek rīkoti dažādi izglītošanas pasākumi nolūkā uzlabot darba efektivitāti. Ar 2013. gada 1. jūliju uzsākta pakalpojuma sniedzēju apmācība profesionālās pilnveides tālmācības kursos, kuru nodrošina Ogres valsts tehnikums (OVT), Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts (MeKa). Uz 25. februāri 743 darbu veicēji ir saņēmuši apliecības par sekmīgu kursa apguvi. 2014. gadā vienas dienas semināros apmācīti 1472 darba veicēji.

M.Gūtmanis atzinis, ka uzņēmums turpina attīstīties un tuvāko piecu gadu laikā ieplānojis kāpināt darba ražīgumu par 10%. Lai to panāktu, pastāvīgi tiek strādāts pie kokaudžu vērtības palielināšanas un jaunaudžu kopšanā dažādu metožu mašinizētu pielietošanu.

 

Raksts: “Lekcijā palīdz izprast Mežkopības principus AS “Latvijas valsts meži””, LLU MF, publ. 26.03.2015

Avots: http://www.mf.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=813

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *