Uzņēmēji un zinātnieki diskutē par sadarbību un nozaru problēmām

27. martā Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) norisinājās otrā zinātnieku un uzņēmēju diskusija “Uzņēmēju un zinātnieku sadarbība – pamats Latvijas tautsaimniecības attīstībai” (lauksaimniecības, pārtikas, būvniecības nozares).

Diskusijas galvenās tēmas bija mazo un vidējo uzņēmumu sadarbība ar zinātniekiem lauksaimniecības attīstībai, jaunu produktu un pakalpojumu virzīšana un konkurētspējas veicināšana. Uzņēmējus un zinātniekus ar esošajām iespējam un kopējo situāciju lauksaimniecības, pārtikas un būvniecības nozarēs iepazīstināja pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras.

Ekonomikas ministrijas pārstāvis Māris Ēlerts skaidroja, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu finansējums inovācijām un pētniecībai ir palielinājies. Tāpat industriālo infrastruktūru finansējums ir pieaudzis, līdz ar to atbalsts attīstībai pieejams tajās teritorijās, kuras agrāk tika atstātas novārtā, un šobrīd uzņēmēji var uzsākt tajās ražošanu. Kā būtiskākās problēmas M. Ēlerts minēja zinātnisko institūciju līdzdalību un intelektuālo īpašumu. Runājot par līdzdalību, uzņēmējam zinātniskā institūta pakalpojums ir jāiepērk konkursa kārtībā. Vairumā gadījumu zinātniskajiem institūtiem nākas strādāt par pašizmaksu, līdz ar to institūti nesaņem papildus finansējumu savai attīstībai. Savukārt intelektuālais īpašums sadarbības rezultātā paliek kompetences centros un uzņēmējam pēc tam tas ir jāpērk. Savukārt Zemkopības ministrijas pārstāve Zane Līde kā prioritāti lauku attīstības programmā minēja zināšanu pārnesi un inovāciju lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku apvidos. Taču Eiropas inovāciju programma (EIP) ir strikti ierobežota no Eiropas Komisijas puses, kas neveicina zināšanu rašanos lauksaimniecībā. Tiek ierobežots atbalsts zinātniskajam darbam, universitātēm un institūcijām. Tāpēc  Z. Līde uzsver, ka ir jāveido sadarbība ar lauksaimniecībai pietuvinātām juridiskām personām un jāsmeļas zināšanas no citām ES valstīm jomās, kur Latvijā zināšanu pagaidām trūkst.

Lai gan uzņēmēju un zinātnieku sadarbībai ir dažādi šķēršļi un ierobežojumi, kas daļēji tika atklāti diskusijas laikā, LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra pārstāve Sandra Muižniece – Brasava informēja par veiksmīgākajiem sadarbības piemēriem, kas jau ir realizēti zinātnieku un uzņēmēju kopprojektos. LLU fakultātes strādā gan zinātnes jomā, gan māca jaunos speciālistus, līdz ar to šobrīd noris plaša sadarbība ar zinātniekiem gan lauksaimniecībā un būvniecībā, gan pārtikas rūpniecībā un tiek attīstīti kopīgi projekti, līgumdarbi, kā arī studentu studiju noslēguma darbi.

 

Raksts: “LLU par nozaru problēmām diskutē uzņēmēji un zinātnieki”, Laura Balamovska, publ. 28.03.2015

Avots: http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=12131

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *