Jauns diskusiju cikls par ES struktūrfondu atbalstu praktiskiem pētījumiem

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru ir uzsākusi jaunu diskusiju ciklu “Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas instrumenti: praktisko pētījumu programma”. Diskusijas plānotas piecās viedās specializācijas jomās.

Diskusiju mērķis ir noskaidrot augstākās izglītības, zinātnisko institūciju un komersantu viedokli par to, kā nodrošināt Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanu ar Praktisko pētījumu programmas palīdzību. Tāpat iecerēts noskaidrot iesaistīto pušu viedokli par programmas ietvaros plānotajām atbalstāmajām darbībām, atbalsta un finansējuma nosacījumiem un sasniedzamajiem rezultātiem.

Izteikt savu viedokli un piedalīties diskusijās ir aicināti augstākās izglītības un zinātnisko institūciju pārstāvji, nozaru asociāciju, kompetenču centru un uzņēmēju pārstāvji, kā arī politikas veidotāji un īstenotāji. Diskusiju dalībnieku paustais viedoklis ir ļoti būtisks Praktisko pētījumu atbalsta programmas sekmīgai plānošanai un īstenošanai.

Diskusijas paredzētas, lai Eiropas Savienības 2014.-2020. gada plānošanas perioda investīciju programmēšanā nodrošinātu Eiropas Komisijas rekomendācijām atbilstošu politikas instrumentu klāsta izstrādi. Diskusiju ciklu organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, turpinot 2014. gadā aizsāktās konsultācijas par ES struktūrfondu  atbalsta aktivitāšu plānošanu, tai skaitā Viedās specializācijas stratēģijā definēto jomu kontekstā.

 

Raksts: Jauns publisko diskusiju cikls par ES struktūrfondu atbalstu praktiskiem pētījumiem, Valsts izglītības attīstības aģentūrā, publ. 23.04.2015

Avots: http://www.viaa.gov.lv/lat/viedas_specializacijas_iev/vieda_specializacija_jaunumi/?text_id=38284

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *