Eiropas Parlaments atbalsta pāreju uz jaunākās paaudzes biodegvielu

Eiropas Parlaments atbalstījis likumprojektu ar mērķi ierobežot biodegvielas ražošanu no šim nolūkam īpaši audzētiem kultūraugiem, kas paātrinās pāreju uz alternatīvām biodegvielas ražošanas metodēm. Likuma mērķis ir mazināt siltumnīcefekta gāzu izmešus, ko netieši rada tas, ka arvien vairāk lauksaimniecības platību atvēl biodegvielas graudaugu audzēšanai.

Pašreizējie tiesību akti prasa ES dalībvalstīs līdz 2020.gadam nodrošināt, lai vismaz 10% no transporta patēriņam izmantotās enerģijas būtu ražota no atjaunojamiem resursiem. Jaunie noteikumi paredz, ka:

  • pirmās paaudzes (ražotas no kultūraugiem, kas audzēti uz lauksaimniecības zemes) biodegvielas īpatsvars no 2020.gada nedrīkstēs pārsniegt 7% no transportā izmantotās degvielas;
  • degvielas piegādātājiem ir jāziņo dalībvalstīm un Komisijai par siltumnīcefekta gāzu izmešu apjomu, ko radījusi ar attiecīgās degvielas ražošanu saistītā “netieša zemes izmantošanas maiņa”, proti, jaunu lauksaimniecības platību radīšana, lai audzētu pārtikas kultūraugus un kompensētu par platībām, ko tagad aizņem biodegvielas kultūraugi;
  • Komisijai jāpublicē dati par siltumnīcefekta gāzu izmešu apjomu, ko radījusi netieša zemes izmantošanas maiņa.

ES dalībvalstīm ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc ES direktīvas stāšanās spēkā būs jānosaka nacionālie mērķi attiecībā uz jaunās paaudzes biodegvielas, kas ražota no atkritumiem vai atlikumiem, vai jūraszālēm, īpatsvaru transporta patēriņā.

Dalībvalstīm šie tiesību akti jāpiemēro līdz 2017.gadam.

Lauksaimniecības zemes lietošana biodegvielas kultūraugu audzēšanai samazina platības, kas pieejama pārtikas kultūraugu ražošanai. Tas rada vajadzību atbrīvot vairāk zemes, piemēram, izcērtot mežu, lai audzētu pārtiku – šis process pazīstams kā netieša zemes izmantošanas maiņa”. Mežu izciršana palielina siltumnīcefekta gāzu izmešus, kas var mazināt vai pat pavisam “dzēst” ieguvumus videi, kas rodas no biodegvielas izmantošanas.

 

 

Preses relīze: “EP atbalsta pāreju uz jaunākās paaudzes biodegvielu”, Eiropas Parlaments, publ. 28.04.2015

Avots: http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20150424IPR45730/html/EP-atbalsta-p%C4%81reju-uz-jaun%C4%81k%C4%81s-paaudzes-biodegvielu

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *