Mežsaimniecības attīstības atbalstam nākamajā piecgadē atvēlēti 31,3 milj. eiro

Lauku attīstības programmā 2014 – 2020 Latvijai būs pieejams 1,5 miljardu eiro finansējums, kas ir par 11% vairāk nekā iepriekšējā plānošanas periodā. Tāpat kā līdz šim, daļa no Eiropas naudas – šoreiz kopumā 31,3 miljoni eiro – atvēlēti atbalstam ilgtspējīgas mežsaimniecības atbalstam. Kā komentējusi Kuldīgas meža īpašnieku biedrības Meža konsultants vadītāja Sigita Vaivode, lielākās izmaiņas jaunajā plānošanas periodā skārušas atbalsta programmu ieguldījumiem meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanā. Pirmkārt, mežu īpašniekiem būs jāpierod pie jauna termina – jaunaudžu retināšanas, kas patiesībā gan nozīmē to pašu, ko iepriekš – jaunaudžu kopšana. Tajā pašā laikā šai atbalsta programmai panākti krietni labāki nosacījumi, kas ir ļoti svarīgi, jo šī ir viena no visvairāk īstenotajām atbalstāmajām aktivitātēm. Turpmāk atbalsta apjoms jaunaudžu retināšanai būs 440 EUR/ha (agrāk 299 eiro), veicot retināšanu ar atzarošanu – 611 EUR/ha (agrāk 427 eiro). Arī atbalsta intensitāte palielināta līdz 70%. Turklāt agrāk galvenais atbalsta nosacījums bija kopjamās jaunaudzes augstums – desmit metri -, bet tagad, līdzīgi kā Lietuvā, kritērijs būs daudz vieglāk pārbaudāmais jaunaudzes vecums – 10 gadi baltalkšņu un 20 gadi pārējo koku sugu jaunaudzēs. Visbeidzot, viens meža īpašnieks atbalstu jaunaudžu retināšanai turpmākajos piecos gados varēs saņemt pat divas reizes, turklāt arī tādām audzēm, kam iepriekšējā plānošanas periodā kopšana jau atbalstīta.

Vēl šajā programmā būs pieejams atbalsts neproduktīvo mežaudžu nomaiņai, kā arī – un tas ir absolūts jaunums – valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzes no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Tāpat kā līdz šim, arī līdz 2020.gadam privātie mežu īpašnieki varēs saņemt Eiropas atbalstu par meža ieaudzēšanu lauksaimniecībā neizmantotās zemēs, kā arī jau ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu. Tiesa, tagad radīti stingrāki nosacījumi attiecībā uz apmežojamās augsnes auglību. Lai pretendētu uz atbalstu, mežaudzes varēs ierīkot tikai tajās zemēs, kur auglība nepārsniedz 25 balles. Ja papildus ir vēlēšanās apmežot arī auglīgāku zei, nogabals nedrīkstēs pārsniegt 2 hektārus. Stingrāk ierobežots arī atbalstāmās platības apjoms – tagad tas vienam meža īpašniekam plānošanas periodā līdz 2020.gadam nevarēs pārsniegt 10 hektārus. Kas attiecas uz atbalsta apjomu, meža ieaudzēšanai tie būs 1085 EUR/ha, kopšanai 204 EUR/ha un papildināšanai 648 EUR/ha. Savukārt atbalsta intensitāte – 70%.

Visbeidzot, arī turpmāk saglabāts atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši meža ugunsgrēki vai citas dabas katastrofas. Atšķirībā no līdzšinējās prakses turpmāk atbalsta maksājuma apjoms vairs nebūs atkarīgs no atjaunojamās koku sugas, bet noteikts visām viens. Par mežaudzes atjaunošanu – 1085 EUR/ha, bet par kopšanu, kas piecu gadu plānošanas perioda laikā vienam īpašniekam var tikt atbalstīta trīs reizes – 204 EUR/ha. Atbalsta intensitāte saglabājusies nemainīga – 100%.

Kaut gan projektu pieņemšana, visticamāk, sāksies ne ātrāk kā rudenī, mežu īpašnieki aicināti tiek aicināti jau laikus izvērtēt nepieciešamos darbus un domāt par apsaimniekošanas plāna izstrādi.

 

Raksts: “Eiropas atbalsts mežu īpašniekiem”, Pauls Beķeris

Avots: Žurnāls “Baltijas Koks”, Maijs (176) 2015

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *