Ar šo gadu sāks darboties jaunā Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskā informācijas sistēma

Jau vairāk nekā divu gadu garumā norisinās darbs pie Valsts meža dienesta Informācijas sistēmas modernizācijas. Atbilstoši Zemkopības ministrijas noslēgtajam līgumam par „Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas modernizāciju”. Šobrīd notiek sistēmas darbības testēšana, sistēmas ieviešana produkcijā plānota 2016. gada 7. janvārī. Un š. g. 15. decembrī sākās pārejas periods, kad tika pārtraukta darbība iepriekšējā sistēmā MERSIS un tiek veikta datu migrācija uz jauno Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu.

Kāpēc bija nepieciešama jauna Meža valsts reģistra sistēma? Izmaiņu nepieciešamību pamata tēze – tekstuālo un ģeogrāfisko datu savietošana un turpmāka vienota uzturēšana. Lai iespējami labāk raksturotu to, kur atrodamies pašreiz un ko gribam sasniegt, jāsāk ar nelielu ieskatu meža inventarizācijas procesā un datiem, kas tās rezultātā rodas. Saimniecībā esošā meža zeme tiek sadalīta nogabalos (piem., atkarībā no koku sugas, mežaudzes vecuma, augsnes atšķirībām un virkni citu parametru). Par katru nogabalu tiek ievākti aprakstošie rādītāji kā tekstuālie dati un tiek sagatavots saimniecības meža zemju plāns – nogabalu ģeogrāfiskais izvietojums.

Esošajā informācijas sistēmā šie divu veidu – tekstuālie un grafiskie dati – katrs tiek pievienots savai datu bāzei, no kurām tekstuālā datu bāze tiek uzturēta un aktualizēta, bet ģeogrāfisko datu bāze nē. Līdz ar to esam nonākuši pie pirmās problēmu grupasmeža nogabalu ģeogrāfiskie dati strauji zaudē savu ticamību. It sevišķi gadījumos, kad mežsaimnieciskās darbības rezultātā mainās nogabalu konfigurācija.

VMD darbība praktiski jebkurā pamatjomā ir saistīta ar konkrētas teritorijas uzraudzību – vai tā būtu koku ciršana, vai meža atjaunošana, meža ugunsgrēks vai medību uzraudzība – jebkurā no šiem procesiem mēs runājam par ģeogrāfisku vietu. Šādā kontekstā esam nonākuši pie otrās problēmu grupasVMD rīcībā līdz šim nemaz nav tādu sistēmu lietotņu, kurās varētu reģistrēt visus uzraudzības veikšanai nepieciešamos ģeogrāfiskos datus.

Savukārt šī iepriekš minētā problēmu grupa tieši izraisa trešo problēmu grupuierobežotas VMD iespējas sniegt klientiem e-pakalpojumus. Piemēram, tā pati koku ciršana. Kā viena no koku ciršanas iesnieguma sastāvdaļām ir cirsmas skice – cirsmas ģeogrāfiskais izvietojums zemes vienībā. Tā kā VMD sistēmās līdz šim nav bijusi lietotne un atbilstoša datu bāze cirsmas skiču elektroniskai reģistrācijai, tad neesam bijuši spējīgi piedāvāt arī atbilstošu e-pakalpojumu. Un, piemēram, 2014. gadā Valsts meža dienests saņēmis meža īpašnieku vai apsaimniekotāju iesniegumus koku ciršanas apliecinājuma izsniegšanai vairāk kā 79 tūkstošiem šādu cirsmu. Ir iespējas attīstīties.

Avots: “Jauna Ģeogrāfiskā informācijas sistēma”, LR Republikas ministrija, publ. 21.12.2015, uz orģinālavotu: www.zm.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *