VMD: šajā medību sezonā papildus atļauts nomedīt 25 vilkus

Pamatojoties uz Medību likuma sesto un divdesmito pantu, Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumu Nr. 421 “Medību noteikumu” (turpmāk Medību noteikumi) 3.1.7. apakšpunktu, Vilku aizsardzības plānu (21.11.2008. Vides ministra rīkojums Nr. 394) un LR Zemkopības ministrijas 27.02.2014. apstiprināto kārtību Nr. 4 “Medījamo dzīvnieku populācijas stāvokļa novērtēšanas un pieļaujamā nomedīšanas apjoma noteikšanas metodika”, kā arī izvērtējot līdz šim nomedīto vilku ietekmi uz populācijas atjaunošanos un zaudējumu risku, ko plēsēju liela koncentrācija un uzvedības izmaiņas rada lauksaimniecībai, Valsts meža dienests palielina pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu par 25 (divdesmit pieci) dzīvniekiem. Tiek noteikts tāds lielākais pieļaujamais nomedījamo vilku daudzumu, kas nodrošina populācijas atjaunošanos un vienlaicīgi dod iespēju medniekiem mazināt zaudējumu risku, ko liela īpatņu koncentrācija un plēsēju uzvedības izmaiņas rada lauksaimniecībai. 2015./2016. gada medību sezonā līdz 22. februārim bija nomedīti 250 vilki.

Lielākais pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms /limits/, tiek noteikts katru gadu, jo vilks ir Eiropā aizsargājamā suga, kurai jāsaglabā labvēlīgs populācijas stāvoklis:

  • 2009./2010. gada medību sezonā atļauts nomedīt 180 vilkus, nomedīti 175;
  • 2010./2011. gada medību sezonā atļauts nomedīt 140 vilkus, nomedīti 139;
  • 2011./2012. gada medību sezonā atļauts nomedīt 200 vilkus, nomedīti 201;
  • 2012./2013. gada medību sezonā atļauts nomedīt 250 vilkus, nomedīti 247;
  • 2013./2014. gada medību sezonā atļauts nomedīt 300 vilkus, nomedīti 292;
  • 2014./2015. gada medību sezonā atļauts nomedīt 300 vilkus, nomedīti 267.

 

Avots: “Noteikts papildus limits vilku nomedīšanai 2015./2016.gada medību sezonā”, Latvijas Mednieku asociācija “Latma” (publ. 23.02.2016), uz oriģinālavotu: www.latma.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *