Konference “Bioenerģijas vīzijas”

11.maijā Bavārijas patstāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā, Briselē norisinājās AEBIOM (Eiropas Biomasas Asociācijas) organizēta konference “Visions of Bioenergy” jeb “Bionerģijas vīzijas”. Konference norisinājās BioRES projekta ietvaros. Tās mērķis bija sniegt padziļinātu ieskatu un ES valstu pieredzi biomasas izmantošanai enerģētikā, kā arī biomasas loģistikas un tirdzniecības centru ieviešanā (Biomass Logistic and Trade Centers – BLTC).

Bioenerģija ir enerģija, kas ir iegūta biomasas resursu pārveides procesā iegūstot siltumenerģiju, elektrību vai degvielu. 2014. gadā aptuveni 73% no bioenerģijas ES bija tieši siltumenerģija. 70% no bioenerģijas tika iegūta tieši izmantojot meža resursus. Lai gan meža resursu izmantošanas intensitāte ES ir palielinājusies, meža platība un krāja ir ievērojami palielinājusies salīdzinot ar 1990. gadu, kas norāda uz ilgtspējīgu mežsaimniecību ES. Pozitīvu piemēru bioenerģijas izmantošanās prezentēja Lietuvas Biomasas un Enerģijas asociācijas (LITBIOMA) direktore Vilma Gaubyte. Lietuvā 2000. gadā no kopējās centrālās apkures patēriņa tikai 2% sastādīja bioenerģija, taču jau 2016. gadā 65% no kopējā patēriņa veidoja bioenerģija, un līdz 2020. gadam bioenerģijas daļu plāno palielināt līdz 80%. Šo pāreju no fosilajiem kurināmajiem uz biomasu galvenokārt veicināja augstās gāzes cenas. Pašlaik šī pāreja ir rezultējusies 57 miljonu eiro importa samazinājumā – šī nauda paliek vietējā ekonomikā, kā arī nodrošina vairāk darbavietas un stabilas apsildes cenas.

Kā svarīgākās problēmas bioenerģētikas palielināšanai ES tika minēti priekšlikumi ES ieviest papildus ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas prasības, kas varētu ierobežot koksnes izmantošanu bioenerģētikā, kā arī ierosinājums ES noteikt ciršanas limitus dalībvalstīm, kas var novest pie meža resursu potenciāla nepilnvērtīgas izmantošanas.

 

Raksts: Konference “Bioenerģijas vīzijas”, Aigars Loks (CEPF praktikants), publ. 24.05.2017

Avots: http://www.mezaipasnieki.lv/lv/jaunumi/konference_%22bioener%C4%A3ijas_v%C4%ABzijas%22/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *