Meža īpašniekiem būs lielāka brīvība, bet nopietnāka atbildība

Sabiedrības apspriešanai nodots projekts, kas paredz samazināt galvenās cirtes caurmēru un noteikt to vienādu visos meža tipos. Grozījumi paredzēti arī meža atjaunošanas noteikumos, nosakot, ka pēc caurmēra cirstie meži obligāti jāatjauno ar kvalitatīvu stādmateriālu. Izmaiņas plānotas arī priežu mežu apsaimniekošanā piejūras aizsargjoslā, kur šobrīd atļauts cirst vien nelielus atvērumus.

Artis Vaivods, meža īpašnieks Latgales reģionā: “Likumprojekta galvenā jēga – panākt efektīvāku saimniekošanu. Nav runa par to, kā ātrāk izgriezt, bet gan kā ātrāk izaudzēt. Ja es iestādu selekcionētu stādmateriālu, kopju to, tad bērza audzēs caurmēru var sasniegt jau 45 – 50 gados. Ļoti pozitīvi vērtēju arī to, ka cirsmās pēc caurmēra ciršanas parametri nebūs atkarīgi no meža bonitātes. Līdz ar to blēdīšanās ar meža bonitāti ir izslēgta.”

Dr. silv. Jurģis Jansons, LVMI “Silava” direktors: “Normatīvās bāzes regulācija Baltijas jūras un Rīgas līča ierobežotas saimnieciskās darbības zonā ir loģiska un atbalstāma. Patiesībā mēs jau ilgus gadus brīnījāmies, kādēļ valsts atļauj izcūkot milzīgas priežu mežu platības, neļaujot nozarei tajās normāli strādāt un atjaunot priežu mežus. Mežsaimniecības pamatā ir divi komponenti – koku ciršana un meža atjaunošana. Iztrūkstot meža atjaunošanai, tā nav mežsaimniecība, bet koksnes resursu ieguve. Minētajā zonā līdz šim notika tieši pēdējais. Lai priedes Latvijā atjaunotos, ir nepieciešama gaisma, ko var nodrošināt ar pietiekami lieliem atvērumiem. Tā kā nezināmu iemeslu dēļ šajā zonā vēsturiski ir uzkrājies samērā daudz pāraugušu priežu audžu, ir atbalstāms arī priekšlikums tās atjaunot pakāpeniski, izmantojot saudzīgākas koku ciršanas metodes – cirsmu platība tiktu ierobežota līdz 1 – 2 ha un laiks nākamajai cirtei būtu ilgāks – kad atjaunotās priedes ir paaugušās. Šie apsvērumi gan ir vairāk sentimentāla rakstura, jo nav teorētiska pamata šajos mežos piemērot no pārējās Latvijas atšķirīgu mežsaimniecības praksi.”

 

Raksts: Meža īpašniekiem būs lielāka brīvība, bet nopietnāka atbildība, Anita Jaunbelzere, publ. 07.06.2017

Avots: http://laukos.la.lv/ja-cirtis-pec-caurmera-tad-stadis-pec-reglamenta/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *