Biedrības Meža zināšanu dienas Igaunijā

Latvijas Meža īpašnieku biedrībai par ikgadēju tradīciju ir kļuvusi Meža Zināšanu dienu rīkošana saviem biedriem un sadarbības partneriem, kas parasti notiek divu dienu garumā, šoreiz no 3. – 4. augustam. Šogad Meža zināšanu dienas bija īpašas, jo pirmo reizi tās rīkojam ārpus Latvijas robežām, proti, Igaunijā.

Pirmais apskates objekts netālu no Valkas – 25 km attālumā no Valgas mežā sastopamies ar pārstāvi no Valgas meža īpašnieku asociācijas, kas mūs iepazīstina ar savas organizācijas darbību un dažām mežsaimniecības aktualitātēm. Kopumā jāmin, ka kaimiņi savstarpējā sadarbībā tikuši ievērojami tālāk – viņu asociācijas darbojās līdzīgi kā mūsu kooperatīvi – tiek veikts pilns meža apsaimniekošanas cikls, pārdodot koksni caur vienu no diviem centrālajiem kooperatīviem. Īpašnieks tiek informēts par visām izmaksām, arī to, kas paliek asociācijai. Uzticamības līmenis ir tik augsts, ka ar daļu no īpašniekiem asociācijas pārstāvis tiekas tikai dažas reizes – visa pārējā saziņa notiek elektroniski, izmantojot e-pastus.

Šobrīd Latvijā Zemkopības ministrija ir ieplānojusi veikt izmaiņas normatīvajos aktos, samazinot galvenās cirtes caurmēra skaitlisko vērtību, lai varētu veikt atjaunošanas cirti (kailcirti), kas Latvijai dotu iespēju būt līdzvērtīgi konkurētspējīgai salīdzinājumā kaimiņvalsti, kā arī manāmi celtu meža ekonomisko vērtību valstī un motivētu meža īpašniekus pievērst lielāku nozīmi meža apsaimniekošanai. Igaunijā jau gandrīz desmit gadus galvenās cirtes caurmēri ir noteikti zemāki nekā Latvijā. Kā liecina zināšanu dienu ietvaros redzētais, Igaunijā meži nav pazuduši, tie tiek mērķtiecīgi apsaimniekoti, nocērtot vecās audzes un vietā stādot jaunu, produktīvu mežu, kas ir kā labs pierādījums un atbilde tām organizācijām, kas apšauba ilgtspējīgas un pārdomātas mežsaimniecības prakses esamību Baltijas valstīs!

 

Raksts: Biedrības Meža zināšanu dienas Igaunijā, Latvijas Meža īpašnieku biedrība, pul. 08.08.2017

Avots: http://www.mezaipasnieki.lv/lv/jaunumi/biedr%C4%ABbas_me%C5%BEa_zin%C4%81%C5%A1anu_dienas_igaunij%C4%81/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *