Par mums

Aicinām Jūs uz sadarbību vortāla veidošanā! Reģistrētiem lietotājiem piedāvā saņemt reizi nedēļā aktuālāko meža nozares informāciju!

Lai paplašinātu meža nozares informācijas lietotāju skaitu un uzlabotu gan nozares iekšējo komunikāciju, gan dialogu ar studējošo jaunatni un visu sabiedrību kopumā, ir uzsākts darbs, lai izveidotu Latvijas meža nozares vortālu.

Vortāls „Latforin.info” ir elektronisks medijs, kas piedāvā lietotājiem informāciju par meža nozari un tā procesiem vietējos un globālajos tirgos, kā arī dialoga iespējas par jaunumiem, notikumiem un procesiem meža nozarē un to rezonansi sabiedrībā.

Vortāls „Latforin.info” ir veidots ar mērķi piedāvāt atlasītu, kvalitatīvu un aktuālu informāciju visiem meža nozares dalībniekiem un citiem interesentiem.

Vortāla „Latforin.info” izvirzītie uzdevumi:

 1. informēt lietotājus par meža un to saistīto nozaru veidošanas un izmaiņu procesiem;
 2. iepazīstināt ar meža nozares ekspertu, speciālistu un uzņēmēju viedokļiem par ekonomiskajiem procesiem nozarē;
 3. informēt par situāciju starptautiskajā tirgū un svarīgākajiem jaunumiem tajā;
 4. skaidrot procesus, kas skar komercdarbības vidi starp meža nozares uzņēmumiem, valsti un sabiedrību.

Vortāla „Latforin.info” darbs:

 1. Vortāla „Latforin.info” informācija tiek atjaunota reālā laika režīmā;
 2. Vortāls „Latforin.info” motivē veidot diskusijas un aicina lietotājus uz komunikāciju par aktuālām tēmām sabiedriskajā telpā;
 3. Vortāls „Latforin.info” aicina lietotājus aktīvi līdzdarboties: vērtējot, komentējot, iesaistoties portāla satura veidošanas procesā – iesūtot priekšlikumus, nepieciešamos skaidrojumus aktuālajās tēmās, kā arī uzdodot ekspertiem, speciālistiem un uzņēmējiem adresētus jautājumus, ko portāla veidotāji izmantos, izjautājot tos par procesiem un notikumiem meža nozarē;
 4. Vortāls „Latforin.info” aicina lietotājus piedāvāt saturam atbilstošas publikācijas un ziņas.

Vortāla„latforin.info” saturs:

 • Mežs – informācija par meža politiku, nozares attīstības stratēģijām un programmas, kā arī par meža apsaimniekošanas, meža resursu izmantošanas, meža dabas aizsardzības normatīvi aktu projektiem u.c.
 • Kokrūpniecība – informācija par meža nozares pirmapstrādes un tālākapstrādes sektoriem, to attīstības tendencēm, kā arī par jaunākām tehnoloģijām un inovācijām ražošanas procesos un jaunu produktu attīstības iespējām u.c.
 • Enerģētika – informācija par dažādām enerģētikas politikas iestrādēm, jauniem produktiem un to attīstības potenciālu, par jaunākām tehnoloģijām enerģētikas efektivitātes uzlabošanā un patēriņā u.c.
 • Pētniecība, izglītība – informācija par pētniecības iestrādēm, projektiem vietējā un starptautiskā mērogā, par izglītības iespējām u.c.
 • Ekonomika, finanses – ekonomiskā un finansu informācija, kam ir ietekme uz meža nozares procesiem un attīstību, kā arī skaidrojumi, komentāri par to ietekmi un darbības efektivitāti nozarē u.c.
 • Globālais tirgus – informācija par noieta tirgiem, dažādām tirgus barjerām ārvalstīs, kā arī dažādu ārzemju uzņēmumu aktuālā informācija par pašreizējām aktivitātēm un nākotnes darbībām u.c.
 • Viedokļi – intervijas, diskusijas, komentāru formātā apkopots uzrunāto ekspertu, speciālistu un uzņēmēju viedokļu spektrs.

Ar cieņu
Vortāla „Latforin.info” veidotāju vārdā
Sigita Liše Mob. 26814105
E-pasts: sigita@latforin.lv